BAİLLEUX DE MARİSY

BAİLLEUX DE MARİSY; Les Valeurs Orientales; Les Finances de la Turquie et de L’Egypte;

Revue des Deux Mondes, Ekim, 1874.

Osmanlı borçlanmaları 1870’e kadar Hazine açıklarını kapatmak için yapılıyordu. 1870’den sonra demiryolu yapımlarını finanse etmek için borç alınmaya başlandı. Bunun için alınan özel borç 1 250 milyon frank oldu.

Makalenin ilk cümlesi: “Fransız tasarrufları Türk ve Mısır yatırımlarına Fransa’nın Doğu ile ticari ve sanayi ilişkilerinden daha kapsamlı bir biçimde yöneldi.” (s. 650) Çünkü bunlar muntazam ödeniyordu ve çok kârlı idiler.

Bu ana (1874) kadar Osmanlı Devleti dört milyar dört milyon frank (nominal) borçlanmış. Bu yekun üzerinden Türkiye reel olarak 2 429 milyon frank almış. 1873’te ödenecek yekun üç milyar 465 milyon frank. (s. 654)

Dalgalı borçlar en ağır olanları. “Abdülaziz zamanında ‘Galata borçları’ denilen ve Galata bankerlerinin acyo dahil % 50’yi bulan faizlerini kimse unutması”. (s. 661)