FRESCO, HENRİ

ANASAYFA

FRESCO, HENRİ; Les Sépharades d’Istanbul depuis l’Installation jusqu’à la Fin du XIX. Siècle; H. Méchoulan’ın derlediği L’Etat Classique (Paris, J. Vrin, 1996) içinde, s.388-396).

II. Mahmut 1835’te 1526’da kaldırılmış olan “Hahambaşı” mevkiini yeniden tesis etti (s. 384). 1860’da Paris’te Alliance Israélite Universelle kuruldu ve Osmanlılar üzerinde de etkili oldu.

Yazara göre XV. yüzyıl sonlarına Osmanlı Devleti’nde 40 bin kadar İspanya’dan kovulmuş Yahudi var. 1648-49’da Polonya’daki Yahudi kırımından (kozaklar tarafından) sonra pek çok sayıda Yahudi köle olarak satıldı; Yahudiler çoğu kez bunları azat etmek için satın aldılar; Avrupa’da bu amaçla para toplandı (s. 390).

Osmanlı Devleti’nde yeniçeri kırımı sırasında Gabay, Acıman ve Carmona ailesinde de idamlar ve müsadereler oldu (s. 391).