BOMBACI, ALESSİO

BOMBACI, ALESSİO; Histoire de la Littérature Turque; Institut d’Etudes Turques; Paris, 1968.

Eser 1956’da İtalyanca yayınlanmış; Fransızcaya çevirisi Irene Mélikoff tarafından Fransızcaya çevrilmiş. Louis Bazin’in de çok övücü bir sunuşu var. Orhon kitâbelerinden İkinci Dünya Savaşı’na kadar panoramik bir bakış.