CHOUBLİER, Max

ANASAYFA

CHOUBLİER, Max; Les Bektachis et la Roumélie; Revue des Etudes İslamiques; 1927; Cilt:I, s. 427-453.

Arnavutluk’ta Bektaşiler, Kurtuluş mücadelesinde öncülük yapan küçük beyler ve orta sınıfta çok yaygın. (s.432) Yeniçeri-Bektaşi grubu XVII. ve XVIII. yüzyılda bir “demokratik feodalite” oluşturuyorlar. (s.442-443) II. Mahmut’un Yeniçeri kırımı Bektaşileri fakirleştirdi ve halka yaklaştırdı. En yurtsever Arnavutlara yakınlaştılar. (s. 443) Bektaşiler Arnavut milliyetçiliği ile ittifak halinde; tarihleri “Rumeli’nin sahne olduğu yüz elli yıllık ulusal espri patlaması”yla iç içe. (s.443)