KHEREDİNE (Hayreddin), GENERAL

ANASAYFA

KHEREDİNE (Hayreddin), GENERAL; Réformes Nécessaires aux Etats Musulmans; Paris, 1868.

Osmanlı Devletinde “Tunuslu Hayreddin Paşa” olarak tanınan devlet adamı.

Batı demokratik kurumları ve “halk egemenliği” övülüyor. Yazar hem Gazali, Maverdi, İbn Haldun, Taftazani gibi İslam düşünürlerine hem de Stuart Mill, Thiers gibi Batı düşünürlerine göndermeler yapıyor. (s. 21, 27)

Osmanlı devletinde II. Mahmut’tan itibaren yapılan reformlar övülüyor. (s. 35-36) Yazar daha da ileri giderek daha çok özgürlük isteyenlerin “parti”sine sempati duyuyor. (s. 39)

Fakat Müslüman olmayanlar samimi mi? Bu reformlara layıklar mı?

Avrupalılar ve kapitülasyonlar suçlanıyor. (s. 42)

Sonunda Batılı kurumları anlatıp savunuyor. Osmanlı Devleti “İslamiyetin modern merkezi” olarak örnek gösteriliyor. (s. 62-63)