SİNGER, AMY

ANASAYFA

SİNGER, AMY (1959- ..); Constructing Ottoman Beneficing; An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem; Albany; SONY Pres; 2002. (XV-240 s.)

— Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler; İstanbul, İletişim Yayınları.

— (Mine Eser ile birlikte) Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts; Albany; SONY pres; 2003. (IX-345 s.)

Aspects of Ottoman History (Ed. Amnon Cohen, Amy Singer); Jerusalem, Magnes Pres, 1994. (332 s.)

Law and Society in Islam: Three Essays (Devin J. Stewart ile birlikte); Princeton, Markus Wiener Publishers, 1995.

— Palestinian Peasents and Ottoman Officials: Rural Administration around Sixteenth Century Jerusalem; Cambridge, Camridge University Pres, 1994. (XVII-201 s.)

Yazar İsrailli öğretim üyesi. Osmanlı vakıfları üzerinde çalışmalarıyla tanınıyor. İsrail’deki Osmanlı çalışmaları ve kendi araştırmaları konusunda bir mülakatı için bkz. Osmanlı Toplumunda Hayırseverlik ve Vakıflar; Toplumsal Tarih; Kasım, 2003. Sayı 119.