MUSTAFA NURİ PAŞA

ANASAYFA

MUSTAFA NURİ PAŞA; Netayic’ül Vukuat; Ankara, TTK Yayını, 2 Kitap, 4 Cilt, 1987.

Klasik vakayiname formu dışında kaleme alınmış ilginç bir tarih kitabı.

Yazarın Tanzimat ricali ile ilgili şu tablosu dikkate değer: “Devlet erkânı denen sadrazam, şeyhülislam, kaptan paşa, vezirler ve vezir keyhüdası, defterdar, reisülküttap gibi devlet büyüklerinin yalı, konak ve daire sahibi kethuda ve mühürdarları olduktan başka otuz kırık tane güzel giyimli iç ağaları ve bir o kadar da çuhadarları bulunurdu. Aşçı, seyis, kayıkçı ve saraydar gibi hizmetliler de hesaba katıldığında bir, iki yüz kişiye varırdı. Bundan başka görkemleri de bu ölçüde (idi).” (s. 307)