FAROQHİ, SURAİYA

ANASAYFA

FAROGHİ, SURAİYA; ADANIR, FİKRET (Edit.); The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography; Leiden, Brill, 2002. (VI-445)

FAROQHİ, SURAİYA (1941-..); Subjects of the Sultans, Culture and Daily Life in the Ottoman Empire; New York, I. B. Tauris, 2000. (X-358) Eser  Elif Kılıç tarafından Türkçeye çevrilerek Tarih Vakfı yayınları arasında çıkmıştır: Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, 2002 (4. Basım). İzleyen notlar bu baskıdan alınmıştır.

Land Transfer, Land Disputes and Askeri Holdings in Ankara, 1592-1600; Memorial O. L. Barkan, Paris, 1980.

Osmanlı merkezi idare memurlarının ve diğer varlıklı kişilerin pazara dönük, “so called” çiftlik sisteme girişleri inceleniyor. XVIII. yüzyılda çok yaygınlaştı. Fakat daha XVI. yüzyıl sonlarında, özellikle İstanbul civarında başlıyor. Fakat tüm alış verişler kadı sicillerine geçmiyor.

231 olay (case) inceleniyor. Mülk transferleri de var; tapu-holding transferleri de. Fakat bu sonuncularda sipahilerin rızası lazım. En büyük alış-verişler askeri sınıf içinde. 20 000 akçeyi geçen dört satış (mülk veya tapu) askerleri ilgilendiriyor. (Saray memuru Mehmet Çavuş’un mülk-tapu karışımı arazisi 60 bin akçeye satıldı). Salt tapu transferlerinde askeri sınıfın rolü daha az; fakat ihmal edilmeyecek düzeyde..

Ticaret yollarına yakın arazilerde (Ankara- Balgat yolu) büyük arazi (çiftlik) egemen.

İncelenen dokümanlardan Ankara toprak piyasasına şehirli üst sınıfın egemen olduğu çıkıyor.

Osmanlı Zanaatkarları; İstanbul, Kitap Yayıevi, 2011

Men of Modest Substance House Owners and House Property in 17th Century Ankara and Kayseri; Cambridge University Press, 1987. Eser, Hamit Çalışkan tarafından Türkçeye çevrilerek İş Bankası yayınları arasında çıkmıştır: Orta Halli Osmanlılar; 2009.

Approching Ottoman History, an Introduction to the Sources; Cambridge, Cambridge University Press, 1999. (X.262 s.)

Peasants, dervishes and traders in the Ottoman Empire; Londra, Variorum Reprints, 1986. (386 s.)

Der Baktaschi Orden in Anatolien: vom späten fünzehnten Jahrhundert bis 1826; Viyana, Verlag des Institutes für Orientalistik der Universität Wien, 1981. (192 s.)

Coping with the State: Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 1550-1720; İstanbul, the Isis Press, 1995. (XXIII-205)

Towns and townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and food production in an urban setting 1520-1650.  Cambridge University Pres, 1984. (XIV-425 s.)

Making a living in the Ottoman lands 1480 to 1820; İstanbul, the Isis Press, 1995. (VI-330 s.)

Pilgrims and Sultans, Hajj under the Ottoman 1517-1683; New York, I. B. Tauris, 1994 (XII-244 s.)