MALLETERRE, LİEUTENANT-COLONEL

ANASAYFA

MALLETERRE, LİEUTENANT-COLONEL; L’Armée Jeune-Turque; Revue des Sciences Politiques, 1911. Cilt: 26.

Jön-Türk etiketi, bir sürü “eski-Türk”ü de içeriyor (s.734). Jön-Türk devriminde baş rolü, Makedonya ordusu oynadı. Bu birlikler en savaşçı ve Hamid dönemi yozlaşmasının dışında kalmış birlikler. (s.736) Subaylar alaylı ve mektepli olmak üzere iki kökenden geliyorlar. Alaylılar cahil; genellikle okuma yazma bile bilmiyorlar; fakat tahammüllü ve iyi insanlar (‘eski Türk’ler).

Askeri okullar: Pangaltı Emperyal (piyade) Okulu, Saint-Cyr modeli üzerine kurulmuş. Topçu ve isthkam da Kumbarahane’de. Otuz iki adet “Alman markası” taşıyan hazırlık okulu var; bunlara sekiz, on yaşında giriliyor. Bunlardan sonra yine Alman modeli on bir kolej (orta okul) var. Hükümet bunlara iyi aile çocuklarını sokmak istiyor, hatta zorluyor; girenler toplumsal kökenlerinden kopuyorlar. (s.737-738) Almanların öğrettikleri şeyler Türk gerçeklerine hiç uymuyor ve bir “entelektüel ve moral anarşi” yaratıyor. Bunu belki de “kasıtlı olarak” yapıyorlar. (s. 739)

Jön-Türklerin ilk ilkesi, din ve ırk ayrımı olmadan “mecburi askerlik” oldu. “Hiçbir eylem daha devrimci olamazdı…” samimi ve cesur bir şekilde denendi. Pek sonuç alınamadı. Jön-Türkler “ulusal” bir görüş açısına sahipler. (s.742)

Askerlerin çok büyük bir kısmı Anadolu’dan geliyor:”Kan vergisi (impot du sang)”. (s.744)

Yedi ordu var: İstanbul, Selanik, Edirne, Erzincan, Şam, Bağdat ve Sana. (s.747)

Yazar Türk ordusunu Alman ordusunun bir parçası gibi görüyor. (s.755)