ACAROĞLU, TÜRKER M.

ACAROĞLU, TÜRKER M. (Malclės, Louise-Noëlle; Lhéritier, Andrée); Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi; İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

XVI. yüzyıldan itibaren Batı’da kaynakça tarihi ve derlenen kaynakçalar hakkında ilginç bilgiler var. Osmanlı tarihi konusunda da 1) Yazmalar dönemi (1609-1728).  Bu dönemle ilgili İstanbul kitaplıklarında bulunan kataloglar ve Türkiye yazmaları toplu katalogları (TÜYATOG) veriliyor; 2) Eski harfli basmalar dönemi (1729-1928). Bu bölümde de Tanzimat’a kadar basılan kitaplar ve tanzimat’tan yeni Türk harflerinin kabulüne kadar olan dönem inceleniyor ve bu dönemde kaynakça hazırlayan yazarlar ve kaynakçalar belirtiliyor; 3) Yeni Türk harfleri dönemi (1928-2001).

Eserde Türkiye’de yayımlanmış (tüm?) kitap ve makale katalogları var. Çok yararlı bir kitap.

Eserde ayrıca kütüphanecilik ve kaynakça tanziminde emeği geçmiş Türk yazarların isimleri ve kısa yaşam öyküleri bulunuyor. Bunlarda Türk Milli kütüphanesinin kurucusu Adnan Cahit Ötüken (1911-1972) şunu söylemiş “…Memleketimize dair Avrupa’da şimdiye kadar yapılan bütün neşriyatın bibliyografyasını vücuda getirmemiz ve keza eski eserlere ait milli bibliyografimizi artık bir an evvel ortaya koymamız lazımdır.”

Bugün hala bunu gerçekleştirmiş değiliz.