NEŞRî TARİHİ

ANASAYFA

NEŞRî TARİHİ; yayına hazırlayan Prof. Mehmet Altay Köymen;

Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 1983.

Mehmed Neşri’nin doğum yeri kesin olarak belli değil. Bursa’da müderrislik yapmış. Eseri yayına hazırlayan Köymen, “Neşri Tarihi kuruluşa dair en ayrıntılı bilgi veren kaynaktır” diyor. Bu haliyle de “diğer kaynaklar arasında özel bir yer işgal ettiğini” söylüyor. Okura, anlatıda geçen “rivayet”, “hikaye” gibi sözcüklere bakarak verilen bilgilerden şüphe edilmemesini tavsiye ediyor. Köymen eseri “koyu Arapça” ve “bugün kullanılmayan öz Türkçe kelimeler”den temizleyerek, bugünkü dille sunuyor.