LOWRY, HEATH W.

ANASAYFA

LOWRY, HEATH W. (1942- ..); Fourteenth Century Ottoman Realities; In Search of Hâcı-Gâzi Evrenos. (On Dördüncü Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri; Hacı-Gâzi Evrenos’un İzinde; İstanbul, Bahçeşehir University Press; 2012.

Yazar Başbakanlık arşivinde bulduğu bir belgeden hareketle Evrenos hanedan ailesinin etnik kökenlerini tartışıyor. Belge 29 Kasım 1456 ile 18 Kasım 1457 arasında kaleme alınmış bir belgenin 1902’de yapılmış bir kopyası. Başka bilgi ve bilgileri de kullanarak Evrenos ailesinin Evraniz-Avraniz adlı bir Sırp mühtedi tarafından kurulduğunu ve onun da Müslüman olduktan sonra Branko/Pranko İsa adını alan Branimir/Branislav Lazar adlı bir Sırp savaşçının oğlu olduğu hipotezini ortaya atıyor. (s. 89, 96). Eserde Yenice-i Vardar’da Gazi Evrenos’un mezarında bulunan tespih taneleri; Yunanistan’daki Serez Evrenos imaretinde bulunan Çin porselenleri; Gazi Evrenos’un zırhı; Harbiye Askeri Müzesi’nde sergilenen Kuran’ı vb fotoğrafları bulunuyor. Aile hala yaşıyor; yazar aileden 25 kişinin katılımı ile 2010 yılında Gazi Evrenos’un fethettiği topraklara bir gezi yapıyor.  Gezide ziyaret edile noktalardan biri de Evrenos’un 1360’larda Batı Trakya kasabası Gümülcine’de (Komotini) yaptırdığı İmaret oluyor. Aile bugünkü Kuzey ve orta Yunanistan’da yirmiden fazla imaret vakfetmiş ve geniş bir “sosyal ağ” kurmuşlar. Lowry, Osmanlı Devleti’ni yüzyıllarca ayakta tutan sağlam bir ağ olduğuna işaretle eseri noktalıyor.

Studies in Defterology; Ottoman Society in the XVth and XVIth Centuries; İstanbul, Isis, 1992. (275 s.)

LOWRY, HEATH ve BRYER, ANTÖNY (Der.); Continuity and Change in late Byzantine and early Ottoman Society; Birmingham, University of Birmingham, 1986.

Mayıs 1982’de Dumbarton Oaks’ta düzenlenen seminerin tutanakları.