COLOMBE, MARCEL

ANASAYFA

COLOMBE, MARCEL; Une Lettre d’un Prince Egyptien du XIX. Siècle au Sultan Ottoman Abd’al Aziz; ORİENT, 1958, sayı: 2.

Mustafa Fazıl Paşa’nun mektubu yorumlanıyor. Fazıl Paşa, Louis XVI’nın örnek olamayacağını; ancak liberal anayasalar kabul eden Piyemonte, Avusturya ve Prusya krallıklarının örnek alınabileceğini söylüyor. Colombe, mektubu, “çala kalem yazılmış (sommaire), yüzeysel ve son derece kolaycı” bir mektup olarak niteliyor (s. 28). Mektubun “bazı yönleriyle hala güncel olduğunu” da ekliyor (s. 28). Bu mektup Ebüzziya Tevfik’in Yeni Osmanlılar başlıklı anı kitabında Türkçe olarak verilmektedir.