MORDTMANN, ANDREAS DAVİD

ANASAYFA

MORDTMANN, ANDREAS DAVİD; İstanbul ve Yeni Osmanlılar; çev. Gertraude songu-Habermann; İstanbul, Pera yayınları, 1999.

Eser, ilk kez Leipzig’de, 1877 yılında “Einem Osmanen” (bir Osmanlı) imzası ile Stambul und das moderne Türkenthum başlığı altında yayınlanmıştır. Yazar, çeviride verilen bilgilere göre, Kuzey Almanya Birliği kentleri olan Hansa temsilciliğinde görev yapmak üzere 25 Ocak 1846’da İstanbul’a gelmiş, 1860’a kadar bu görevde kaldıktan sonra (Hansa Prusya yönetimine geçince) o tarihten sonra İstanbul’da kurulan ticaret mahkemelerinde Osmanlı memuru olarak yargıçlık yapmıştır. 1871’e kadar bu görevde kalmıştır. Daha sonra yayın işlerinde, Babinger’e göre, Alman yanlısı Phare du Bosphore gazetesinde) çalışmış ve bir ara yeniden yapılanan (1877) Mülkiye Mektebi’nde istatistik hocalığı da yapmıştır. 31 Aralık 1879’da ölmüş ve Feriköy Protestan mezarlığına gömülmüştür.