TİETZE, ANDREAS

ANASAYFA

TİETZE, ANDREAS; Habsbugisch-Osmanische Beziehungen; Viyana, 1985. (s. 343)

26-30 Eylül tarihleri arasında yapılan kollokda (Almanca, Fransızca ve İngilizce) sunulan tebliğler.

The ‘Lingua Franca’ in the Levant; Turkish Nautical Terms of İtalian and Greek Origin (Yayına haz. Tietze ve Kahane’lar), Urbana, University of İllinois Press, 1958. (XVI-752 s.)

— Tietze’nin bunların dışında Karagöz, Osmanlı bilmeceleri gibi folklorik çalışmaların yanı sıra, Mustafa Ali’nin (1541-1600) eserlerinin açıklamalı yayınları bulunuyor.