CUNNİNGHAM, ALLAN

ANASAYFA

CUNNİNGHAM, ALLAN; Stratford Canning and the Tanzimat (in Beginnings of Modernization in the Middle East; Ed. W. R. Polk, R. L. Chambers; Londra-Chicago, 1968)

Tüm İngiliz tarih-yazıcılığı Canning’i Osmanlı rejenerasyonunun mimarı olarak görüyor. Türkler ise rolünü küçümsüyor. (1940, Yüzüncü Yılında Tanzimat örnek veriliyor.)

Canning reforma asıl engeli Müslümanlarda görüyor. (s. 248) 1843’te Müslümanların din değiştirmesinin ölümle cezalandırılmamasını istiyor; hatta teorikman bunu elde ediyor.

Canning’in Kırım Savaşı’nda Türkleri, bazı ödünler verme ve Çar’ın küçük düşmeden gerilemesini sağlama yerine sertliğe (“to stand firm”) yönelttiği sanılır. Oysa savaş bir yıl sonra başladı. Yazara göre devlet adamları suçlu.