Q

ANASAYFA

QUATAERT, DONALD; The Age of Reforms:1812-1914. (An Economic and Social History of the Ottoman Empire: 1300-1914. Ed. H. İnalcık, D. Quataert; Cambridge University Pres, 1994 içinde)

QUATAERT, D. ve ZÜRCHER, E. (Ed.) Workers and the Worker Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1839-1950; Londra, New York, Amsterdam; Tauris Academic Studies, 1995. (208 s.)

1992’de yapılan iki seminerin tutanakları.

QUATAERT, DONALD; Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü; İstanbul, İletişim Yayınları, 1999. (İngilizce aslı: Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution; Cambridge University Press, 1993).