GEORGİEVA, CVETLANA

ANASAYFA

GEORGİEVA, CVETLANA; Organisation et Fonctions du Corps des Janissaires dans les Terres Bulgares du XVI. Jusqu’au Milieu du XVIII. Siėcle; Etudes Historiques, V, Sofya,1970.

Yazara göre “XVI. yüzyılın ortalarından itibaren  yeniçeriler Bulgar topraklarında şehirlerin ve bazı köylerin halkının bir parçası haline geldiler.” (s. 324) Merkezi orduya erzak temini ve nakliyesi ile uğraşıyorlar. Yeniçeri ağasının Nikopol, Roussé ve Georgiu serdarlarına mektubunda hububat ve diğer yiyecekler satın alıp, ordunun ihtiyacı için merkeze nakletmeleri isteniyor. (s. 329)

Le Rôle des janissaires dans la Politique Ottomane et les Terres Bulgares (XVI – milieu du XVII. siėcle); Etudes Historiques, VIII, 1978.

Yeniçeriler XV. yüzyıl ortalarından itibaren yerleşmeye başlıyorlar. Fakat XVI. yüzyılın ikinci yarısında bu bir “kolonizasyon” halini alıyor. Bir yandan garnizonlara, öte yandan da “meskun” olarak o bölgeye yerleşiyorlar. (s. 179)

Vergi toplamada yardımcı oluyorlar. Ordu için yiyecek tedarik ediyorlar. (s. 180) yağmalar yüzünden köyler boşalıyor. Vezir “buyruldu”ları ise kaçan köylülerin dönmelerini istiyor. (s. 183)

Yeniçeriler tefecilik yapıyorlar. Bu yolla da toprakları ele geçirip çiftlikler kuruyorlar. (s. 184-185) Düzenin savunucusu durumundalar. Bulgarları İslamlaştırma çabalarına da katılıyorlar. (s. 187)