TULARD, JEAN

ANASAYFA

TULARD, JEAN; Histoire de la Crête; Paris, PUF, 1969.

Girit’in antik tarihi uzun uzun anlatılıyor. Osmanlılar tarafından parça parça fethediliyor. 1669’da Candie de alınıyor. Üç sancağa ayrılıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya, başarıları üzerine, Kıbrıs ve Suriye ile birlikte veriliyor. Fakat 1840’da Avusturya ve İngiltere, bombalama tehdidi altında Paşa’yı adadan kovuyorlar.

Tanzimat yeni umutlar doğuruyor. 1866’da reform istiyor Giritliler. Daha sonra da Yunanistan’a katılma kararı alıyorlar. 1868’de bir şart Giritlilere daha çok haklar tanıyor. 1869’da Paris’te toplanan konferans Ada’nın Yunanistan’a katılmasına hayır diyor. 1878 Berlin Anlaşması 1868 Şartı’nın sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyor. 1888’de Ada’da karışıklıklar çıkınca Abdülhamit Şart’ın getirdiği avantajları yok ediyor. 1897 Savaşı’nın tohumları burada. Savaş’tan sonra özerklik kazanıyorlar: 1897-1913. Venizelos bunu ilhak için bir adım olarak gördü. Nitekim 1908’de Ada’yı Yunanistan’a ilhak ettiler. 1912 Balkan Savaşı’nda Girit milletvekilleri Yunan Parlamentosuna katılıyorlar. 30 Mayıs 1913’te de Midye-Enez hattının Batısı Balkan devletlerine bırakılıyor.