BOPPE, AUGUSTE

BOPPE, AUGUSTE; La France et “le Militaire Turc” au XVIII. Siecle (Feuille d’Histoire; Tome: VII, No: 1, 1912)

1768’de Fransız Dıi işleri Bakanı İstanbul’a yazarak bir general ve iki yardımcısını yollamak istemiş; Türkler öneriyi saçma bulmuş, hiç gereği olmadını söylemişler. (s.386) Baron de Tott’un mevcudiyeti durumu kolaylaştırıyor. Babası Fransız elçisi Vergennes’e yardımcı olmuş. Fransızlar ondan yararlanıyorlar.

İtalyan doktor Gaubis’in Saray’da çok nüfuzu var. Gerekli temasları sağlıyor. Sultan Mustafa, Şeyhülislam, İbrahim Paşa vb. ile.. “Gaubis, yabancı elçiliklerle Saray arasında moda (“á la mode”) aracı oldu.” (s. 387) Baron de Tott sonunda Türkleri ordunun reorganizasyonu fikrine getirdi. (s. 388) İlk kez 10 Ocak 1774’te bir Hattı Hümayun çıktı ve bir “suratchi” birliğinin kurulmasını kararlaştırdı. (s. 391)

Vergennes, Tott’un anılarının elyazmalarını okuduktan sonra “Türkler hakkında sadece kötü şeyler söylemiş” diye eleştirdi. (s. 402)