MAC NEİLL

ANASAYFA

MAC NEİLL; John; The Progress and the Present Position of Russia in the East; Londra, 1854 

(ilk baskı 1836).

Marx’ın “Doğu sorunu” incelemelerinde çok yararlandığı bir kitap.

Londra Convention’u 15 Temmuz 1840’da İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla Londra’da toplandı. “Dört kuvvet, Avrupa’da barışın garantisi olarak, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak arzusuyla hareket ederek, Mehmet Ali’nin bu anlaşmaya uymasını sağlamak üzere çabalarını birleştirme birleştirme konusunda taahhüt ettiler.” (s. 134) (Sultan’ın on bir milyon Hıristiyan tebaası var.) (s.143)

13 Temmuz 1841’de Londra’da toplanan yeni bir Konvansiyon Fransa’yı da içine alarak yine Sultan’ın haklarını ve Osmanlı toprak bütünlüğünü sağladı. (s. 138)