GÜN, FAHRETTİN

ANASAYFA

GÜN, FAHRETTİN (Ed.); 1889 Paris Umumi Sergisi; yayına hazırlayan TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı; İstanbul, 2010.

Eseri (Galatasaray ve Mülkiye’yi bitirdikten sonra Tercüme Odası’nda çalışmaya başlayan) İbrahim Edhem Efendi kaleme almış. Edhem Efendi sergiden çok etkilenerek dönüyor ve sonra Descartes’ın “Discours de la Méthode”unu çeviriyor. Fakat o yıllarda “felsefeden, akıldan, tabiat kuvvetlerinden” bahseden eserler Maarif Nezaretinin teftiş muayenesinden geçemiyorlar. Neyse ki Encümen başkanı kendisini tanığı için izin alabiliyor. O da bir şartla: “felsefe” kelimesi kullanılmayacak, “hikmet” denebilir. Eser 1895 yılında ancak bu şekilde yayınlanabiliyor.