PERRY, CHARLES

ANASAYFA

PERRY, CHARLES; A View of the Levant; Londra, 1743.

Patrona İsyanı konusunda ilginç bilgiler var. (s. 64 ve devamı)

Patrona’nın İstanbul’da 12 000 Arnavut’u varmış. (s.97) Patrona Halil öldürülünce müsadere edilen serveti 30 000 “species”. (s.112) İkinci isyan az kalsın yeniden Sultanın düşmesine neden oluyordu. Yeniçeriler ve “levantin”ler ortak hareket ettiler ve “deniliyor ki Kapatan Paşa denizcileriyle temayüz etti” (s. 112) Eserde “levantin”, “marine soldier” eş anlamlı olarak kullanılıyorlar. (s.69) Dönemle ilgili başka kaynaklarda da “levantin”, “levent”, “denizci”, “tayfa” hep aynı anlamda; yani bugünkü “bahriyeli”. (Littré’ye göre Levantin: a) DoğuLevant ülkelerinde doğanlar; b) Akdeniz ülkelerinde, özellikle Türkiye ve Küçük Asya sahillerinde “tayfa”ya verilen isim.)

23 Eylül 1730’da Patrona Halil Babıali’de olağanüstü bir divan topladı. Sadrazam, Tatar Hanı, Müftü, ulema vb. katıldılar. Patrona her zamanki gibi basit bir yeniçeri kıyafeti taşıyordu. Patrona Rusya’ya savaş açılmasından yana. Tatar (Kırım) Hanı 100 000 tatar bir ülkeye girerse o ülkede yedi sene hiçbir şey yetişmez, diyor. (s.102) Patrona savaşın kendilerinin “temel unsurları” olduğunu, barışın kaynakları kuruttuğunu, savaşta özel çıkarların adalet ve nasafete feda edildiğini bildiklerini söylüyor. (s. 103)