DERSİM MEBUSU LÜTFİ BEY’İN GÜNLÜĞÜ

ANASAYFA

DERSİM MEBUSU LÜTFİ BEY’İN GÜNLÜĞÜ

(Yayına haz. Yücel Demirer; T. Z. Tunaya’nın sunuşuyla). İstanbul, Arma Yayınları, 1991.

Yazar sistematik muhalif. İlkesi: “daima muhalefet!”

Dindar değil; ahrete inanmıyor; fakat saltanatçı ve İttihatçı düşmanı. (s. 170) 1923’te: “İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’ya anlattım ve hele K. Karabekir Paşa’ya pek sarih olarak söyledim. İttihatçılar akıbet Mustafa Kemal Paşa’yı Nazım Paşa mevkiine getirecekler ve bir kurşunla işin içinden çıkacaklar.” (s. 140)

Kurtuluş Savaşı başlarken Sabah gazetesinde Kuvayı Milliye için şunları yazmış: “Bir İttihat ve Terakki hareketi değildir. Mondros Mütarekesinden beri Türkiye’ye reva görülen ve hele İzmir’in işgaliyle en hazin safhasını gösteren hareketlerin bir aksi tesiridir.” (s. 10)