PARRY, V. J.

ANASAYFA

PARRY, V. J.; Richard Knolles’ History of the Turks; Ed. Salih Özbaran, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2003.(XVI-152 s.)

Osmanlı savaş teknolojisiyle ilgili çalışmasıyla tanınan V. J. Parry, 1950’lerde Richard Knolles’in ünlü “Türklerin Genel Tarihi” (1603) adlı eserinin değerlendirmesi ve sunumu niteliği taşıyan doktora tezine girişti.  Parry’nin ilk metnin açıklayıcı rehberi olan el yazması, ölümüne kadar keşfedilememiştir. Türk eleştirmen Orhan Buryan, Knolles’un Doğu insanının dayanıklılığını ve egzotik ihtişamını çeşitli anektodlarla resmederek anlattığı kitabının İngilizce yazılmış en eski tarih kitaplarından biri olduğunu ve aralarında Samuel Johnson, Lord Byron’ın da olduğu dönemin seçkin eleştirmenleri tarafından, Elisabeth dönemi yazınının güçlü bir yapıtaşı olarak övgüye layık bulunduğunu belirtmiştir. Byron, bu çalışmanın kendisinde Levant’ı gezme isteğinin ve belki de şiirinde gözlemlenen Doğu motiflerinin oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu kabul etmiştir. Parry bu eser hakkında şöyle demiştir: “1603’den itibaren, yaklaşık iki yüzyıl sonra Hammer tarafından yazılmış olan ünlü “Geschichte des Osmanischen Reiches” (Osmanlı Devleti Tarihi) adlı eserinden başka Knolles’un eseriyle kıyaslanabilecek tarihi çalışmaya rastlanmamaktadır. Özelde İngiliz tarih yazıcılığında ise, Knolles’un eseri kimi eksikliklerine karşın Osmanlı’nın doğuşunu ve gücünün görkemini anlatan kaynaklar arasında en geniş içerikli olan tek eserdir.”

Parry’nin Richard Knolles’un Türk Tarihi adlı eseri, ölümünden yaklaşık yarım yüzyıl sonra Salih Özbaran tarafından yayına hazırlandı. Eser bize Osmanlı yaşam tarzı ve tarihiyle ilgili bu özgün belgeye Parry’nin bakış açısını sunuyor. (Bu bilgiler Tarih Vakfı Haber Bülteninden alınmıştır.)