KAFADAR, CEMAL

ANASAYFA

KAFADAR, CEMAL (1954- ); Between two Worlds: The Construction of the Ottoman State; Berkeley, University of California Press, 1995. (XX-221 s.)

Yazarın tarih ve tarih yazıcılığı konularındaki görüşleri için Toplumsal Tarih degisinde (Şubat, 2004) yayımlanan söyleşisine bakılabilir.