ÇAMUROĞLU, REHA

ANASAYFA

ÇAMUROĞLU, REHA; Yeniçerilerin Bektaşiliği ve Vaka-i Şerriye; İstanbul Ant yayınları, 1994.

Yazar resmi tarih anlayışını bu açıdan sert dille eleştiriyor ve yrniçeri kırımının aslında bir “karşı-devrim” olduğu tezini ileri sürüyor (s. 125). Eleştirdiği tarihçiler arasında Cevdet Paşa, Uzunçarşılı, Öztuna, Karal, Tunaya, Berkes, Küçük, Ortaylı vb var. Yazara göre “Yeniçerileri Bektaşiliğe yönelten asıl etmen (…) bir ayaklarıyla devlet içinde” iken “diğer ayaklarıyla devlet dışı yaşama hızla girmeye başlamış, yaşamlarını devletten maaş almanın dışındaki yollarla da kazanmayı ve sürdürmeyi öğrenmiş” olmalarıdır. (s. 30).

Benzer görüşleri daha önce ben de “Osmanlı Calışmaları” (V Yayınları, 1989) başlıklı kitabımda savunduğum halde yazar bibliyografyasına koymamış.