DEVAL, CHARLES

ANASAYFA

DEVAL, CHARLES (M.. C… D); Deux Années á Constantinople et en Morée (1825-1826);

Paris ve Londra, 1828.

Eser M.. C.. D imzasıyla çıkmış; fakat kataloglara Charles Deval ismiyle kaydolmuş. Müthiş anti-Türk, Grek yanlısı bir kitap.

Yeniçeri katliamını anlatıyor. Frenk mahallesi çok sakinmiş. (s.135-136) Katliam yerinde dolaşırken bir Müslüman “tüm gâvurlar inşallah aynı akibete uğrarlar!” diyor. (s.137) (Deval’in Yeniçerilerle ilgili anlattıklarını John Russel’la ilgili notumda verdim.)

Yazar “Bu yeni düzen hem dine hem de ülkenin adetlerine aykırı. Uzun süreli olabilir mi?” diye düşünüyor. (s.139) II. Mahmut’u bir zalim olarak sunuyor.

Mehmet Ali Paşa Mısır’da yün ve pamuk tekelleri kurmuş. Halktan bunları ucuza alıp, pahalıya satıyor. (s.196-197) Mora’ya her biri 4 000 kişilik altı alay gönderilmiş; hastalık, bakımsızlık vb. gibi nedenlerle 7-8 bin kişi kalmış. (s.197)

Modon’da İbrahim Paşa ile tanışıyor. Hakkında kötü bir tablo çiziyor. (Yiyici vb) (s.2002-2003)

Mehmet Ali’nin hizmetinde Süleyman Bey diye biri çalışıyor. Aslı Fransız ve gerçek adı M. Sėve. (s.206) Greklere de çok yardımcı ve serveti Lyon’daki ailesine gidiyor. (s.215)