AZAM, VİCTOR

AZAM, VİCTOR; L’Avènement d’Abdulaziz; Paris, E. Dentu, 1861.

Yazar, başlık (exergue) olarak Lamartine’in “Türkiye Avrupa özgürlüğünün ileri karakolu” cümlesini koymuş. Aslında herkes Osmanlı Devleti’nin ortadan kalkmasını kesin çözüm olarak görüyor; fakat yerine ne konulacağını kimse bilmiyor.

Abdülaziz’in tahta çıkması övgü ile karşılanıyor. Sultan çok iktisatlı ve reformcu görünüyor. Saray hizmetlerine hep II. Mahmud’a da hizmet etmiş kimseleri getiriyor. Hizmetçilerin çoğu işten çıkarılıyor. (400 kadar hizmetçi, 200 kadar cariye). (s. 15). Sultan 400 atı da “artık sarayda ordu istemiyorum” diye Tophane’ye hediye etti. Kardeşini model almış; sigara, içki içmiyor; tek karısı var. Tazminatı da çok azaltıldı.