BULUŞ, ABDÜLKADİR

BULUŞ, ABDÜLKADİR; Osmanlı Sanayi Tarihinden bir Kesit, Ali Efendi ve Rüfekası Fransa’da; Tarih ve Toplum, Ağustos, 2002.

Osmanlı Devleti, yabancı işçi tasallutundan kurtulup, kendi teknisyenlerini yetiştirmek istiyor. Bunun için Ali Efendi ve bir grup Osmanlıyı dokumacılık, boyacılık ve makinistlik öğretimi yapmak için Fransa’ya 1846-1848 arası yolluyor. Bunun için barutçubaşı Ohannes Dadyan’ın da onayı alınıyor. Bol tahsisat veriliyor. Fabrikada öğrenecekler. Fakat bir kısmı “tahsillerine dikkat etmeyip kendi havlarında gezmekte bulunmuş (oldukları)” için kontrol kurulmasına çalışılıyor.

Dadyan’larla ilgili kaynakça: Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Yagarsag Seropyan); Yusuf Çark; Türk Devleti’nde Ermeniler 1453-1853; (İstanbul, 1953); Esat Uras; Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (Belge yayınları, 1982)