SETON-WATSON, R. W.

ANASAYFA

SETON-WATSON, R. W.; The Rise of Nationality in the Balkans; Londra, 1917.

Bu kitap, özellikle Jön-Türkler hakkındaki sert hükümleriyle dikkatimi çekmişti. 1908 Devrimi için: “Bu, dikkate değer derecede enerjik ve hiçbir şeye aldırmayan (sans scrupule) küçük bir grubun hükümet darbesiydi” deniyor. “Enver Paşa bilimsel cürüm ilkelerini taşradan başkente taşıdı.” s. 134. Jön-Türkler’in “kültürsüzlüğü”ne işaret edildikten sonra: “Hemen hepsi siyaset adamı olmaktan çok komplocu (conspirator) idiler. Yurtsever dürtüler kadar kişisel nefret ve intikam duygularıyla da hareket ediyorlardı.” S. 134. “Hareketin gerçek beyni Yahudiler ya da Müslüman-Yahudiler idi.” Mali destekleri Selanik Yahudileri ve dönmelerinden ve Viyana, Budapeşte, Berlin ve belki de Paris ve Londra’nın –enternasyonal ya da yarı enternasyonal- kapitalistlerinden geldi.” Ve “masonik localarla iç içe” gelişti. S. 135.

Balkanlardaki Ulusçuluk hareketlerini Sırp ve Hırvatlarla başlatıyor. S. 25.