KARAGÖZ, RIZA

ANASAYFA

KARAGÖZ, RIZA; Canikli Ali Paşa; Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003.

Arşiv belgelerine dayanan bir çalışma. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’ndeki feodalleşme eğilimi ile, iktidar ve hanedan aileleri arasındaki çatışmalara bir örnek teşkil ediyor.

Canikli Ali, İstanbul’da yüksek bürokrasiden birinin (Dergahı Ali kapıcıbaşısı’nın) oğlu olarak İstanbul’da doğmuş (s. 10). Trabzon, Erzurum ve Sivas’ta valilik yapıyor; fakat, asıl yükselişi Canik sancağı muhassılı (vergi toplayıcısı) olduğu tarihten (1760’ların başlarında) sonra başlıyor. XVIII. ikinci yarısından itibaren o yörede yarım yüzyıldan fazla hüküm sürüyor. Sonunda iktidarla çatışmaya giriyor. Merkezi iktidar ona karşı Çapanoğlu ailesi ile anlaşıyor.