HİÇYILMAZ, ERGUN

ANASAYFA

HİÇYILMAZ, ERGUN; Belgelerle Teşkilatı Mahsusa; İstanbul, Ünsal Yayınları, 1979.

Kitapta önce casusluk hareketleri, ayaklanmalar vb hakkında bilgiler veriliyor. “(İstanbul’un) en büyük yardımcısı Avusturya polisiydi” deniyor. 1798’de Viyana’da Avusturya Sefaretine sığınan Rigas’ı Avusturya polisi alarak İstanbul’a teslim etti ve Rigas Belgrad kalesinde öldürüldü (s. 27). Teşkilatı Mahsusa Enver Paşa tarafından kuruldu. Başkanı Kafkas Türklerinden Eşref Sencer (Kuşcubaşı) idi. Arap masası başkanı Şeyh Salih, “Mehmet Akif’i yanına alarak Beyrut’ta çalışmaya başladı” (s. 50). Teşkilat, ayrılıkçı hareketlere karşı kuruldu; sonra pantürkist oldu.

Abbas Hilmi İstanbul’a gelince 25 Temmuz 1914’te kendisine karşı (İngiliz egemenliğinde Arap davası güdüyor diye) bir suikast yapıldı (s. 75). Teşkilatı Mahsusa üyelerinin çoğu Kurtuluş Savaşı’na karşı çıktılar; İngilizlerle anlaştılar (s. 123).