PECH, E.

ANASAYFA

PECH, E.; Manuel des Sociétés Anonymes en Turquie; Paris, 1902.

XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’ndeki anonim şirketlerinin dökümü yapılıyor. İmparatorluğun nasıl yabancı sermaye kontrolü altında olduğu açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Düyunu Umumiye, reji İdaresi, demir yolları, liman işletmeleri, başta Osmanlı Bankası olmak üzere tüm banka ve sigorta şirketleri: su ve gaz işletmeleri, tramvay işletmesi vb.

Osmanlı parası, temeli 1844 kanununa dayanan çifte etalon sistemine dayanıyor. Gümüş-altın değer oranı 1/15,09. Bir altın lira yüz kuruş. 5, 2, 1/2 ve 1/4 liralar var. Gümüş mecidiyeler de var (10, 5, 2, 1, 1/2 kuruş).