ADJIMAN(LAR)

ADJIMAN(LAR); Encyclopedia Judaica; Kudüs, 1971: Cilt: I.

Osmanlı devletinde önemli Yahudi ailesi. Yeniçerilerin levazımcısı olarak güç kazanmışlar. Ocak bezirganı, Ocak sarrafı gibi isimler taşıyorlar. Ailenin önemli ismi İsaiah Adjiman 1808’den sonra büyük servet sahibi oldu. Kudüs’teki Yahudi cemaatine yardım etti. II. Mahmut onu Kıbrıs’a sürdü; sonra da idam ettirdi. Aileden daha önce de katledilenler olmuş.