CHANDLER, RİCHARD

ANASAYFA

CHANDLER, RİCHARD; Voyage dans L’Asie Mineure et en Grėce; Paris, 1806. (3 cilt).

Yazar (1738-1710) klasik antikite ile uğraşıyor. Oxford, King’s College’de okumuş. National Biography’de (1887, cilt: 10) yazarın arkeolojik bulguları iki sayfa olarak anlatılıyor.

Anadolu’yu, hep ağaların referansı ile, gezmiş. Yazar, doktor ve geziyi “Société des Dilettanti” finanse etmiş. Seyahat 1764, 1765 ve 1766’da yapılmış. Fransızca çeviriye tarih ve coğrafya ile ilgili ve eleştirel notlar eklenmiş.

Türkmenler hakkında bilgiler. Güzelhisar’da her biri yüz adamı olan sekiz ağadan söz ediyor. (II. s. 53) Eski Hisar ağası padişah fermanını dinlemeyip kendilerinden bahşiş istemiş; sonra, İngiliz olduklarını öğrenince, 130 kuruşun yarısını iade etmiş. (s. 101)