RANKE, LEOPOLD VON

ANASAYFA

RANKE, LEOPOLD VON; Les Osmanlis et la Monarchie Espagnole pendant XVI et XVII. Siėcles;

Paris, 1845.

Ranke bu eseri daha çok Venedik raporlarına ve Batılı kaynaklara dayanarak kaleme almış. Marsigli ve d’Ohsson’dan da çok yararlanmış. Aslında özgün bilgi ve açıklamalar yok. Fakat modern tarihçiliğin kurucuları arasında sayılan biri tarafından kaleme alınmış olması kitaba yine de belli bir önem kazandırıyor. Türkçe yayınlarda hemen hiç bilinmeyen ve gönderme yapılmayan bir kaynak.

Tarihçinin Osmanlı Devleti kuruluşu hakkındaki görüşü şöyle: “Osmanlı devleti ne bir halk, ne bir egemen ırk, ne de gönüllü bir şekilde bir araya gelmiş savaşçılar tarafından kuruldu; fakat, hiç olmazsa bizim fikrimize göre, bir efendi ile köleleri tarafından kuruldu. Nasıl halifeleri bir elinde Kuran öbür ellerinde kılıç olarak tasavvur ediyorsak, dini bağnazlığın vahşi hezeyanıyla sürüklenen ve fetih açlığıyla yanıp tutuşan  bu aile de bütün komşularına hücum etti ve bütün dünyaya hükmetmeye kalktı. Efendinin ismi, haklı olarak, tüm cemaatin adı oldu.” (s.105)

No comment!!