E

ANASAYFA

EĞİLMEZ, MAHFİ; Değişim Sürecinde Türkiye; İstanbul, Remzi Kitabevi, 2018.

EİSENMAN, ROBERT H.; Islamic Law in Palestine and Israel; Leiden, E. J. Brill, 1978. (XIV-291)

ELLİOT, CHARLES; Turkey in Europe; Londra, 1908.

ELLİOT, HENRY G.; The Death of Abdulaziz and the Turkish Reform; The Nineteenth Century; Şubat, 1888 (Makale).

ELLİOT, HENRY G.; Some Revolutions and Other Diplomatic Experiences, ed. by his daughter, Londra, 1922.

ELLİSON, GRACE M.; Turkey Today; Londra, Hutchinson, 1928. (288 s.)

ENDRES, FRANZ KARL; Türkishe Frauen; Münih, 1916. (198 s.)

ENGELHARDT, EDOUARD-PHİLİPPE; La Turquie et le Tanzimat ou Histoire des Réformes dans l’Empire Ottoman;  Paris, 1882. 2 Cilt.

ERİCKSON, EDWARD J., Ordered to Die: A History of the Ottoman Army; Westport/Londra, Greenwood Press, 2001. (Türkçesi: Size Ölmeyi Emrediyorum!, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003. Çeviren: Tanju Akad).

ESAD EFENDİ; Üss-i Zafer; yayına hazırlayan Mehmet Arslan; İstanbul, Kitabevi, 2005.

ESATLI, MUSTAFA RAGIP; İttihat ve Terakki; İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1975.

ETON, WİLLİAM; Tableau Historique, Politique et Moderne de l’Empire Ottoman; Paris, 1801. 2 cilt.

EYRİES, J. B. B.; La Turquie, ou Costumes, Moeurs et Usages des Turcs. Suite des Gravures coloriées  avec leurs Explications; İstanbul, Librairie Gözen et Librairie Turan, 1982 (Paris, Librairie de Gide Fils edisyonunun tıpkı basımı). (24 renkli levha ve açıklamalar)

EKSERTZOGLOU, HARİS; Osmanlı’da Cemiyetler ve Rum Cemaati, Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi; İstanbul, Tarih Vakfı-Yurt Yayınları; 1999.

ERUZ, SAKİNE; Çokkültürlülük ve Çeviri: Osmanlı Devleti’nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler; İstanbul, Multilingual, 2010.