KNOLLES, RİCHARD

ANASAYFA

KNOLLES, RİCHARD (1550?-1610); The Turkish History from the Original of that Nation to the Growth of the Ottoman Empire (with a continuation of “The Present State of the Ottoman Empire, P. Rycaut); Londra, 1679 (1587).

Oxford mezunu ve orada uzun yıllar öğretim üyesi oldu. Yazdığı eserin “tarihi değeri az”. Üzerinde 12 yıl çalıştı. 1603’te yayınlandı. Boissard’ı “geniş ölçüde” izlemiş. (Boissard, Vitae et Icones Sultanorum Turcicorum, Frankfurt, 1596) Eseri 1679’da Rycaut revize etti ve kendi ilavesiyle yeni baskısını çıkardı. John Savage de 1701’de iki ciltlik bir özet yaptı. (Dictionary of National Biography; Cilt: XXXI, 1892)

Yazar önsözünde önce kaynaklarını sayıyor. Daha çok Bizans tarihçileri (Busbeq de var). Vakayiname şeklinde kaleme alınmış. Türklerin kökenini tartışıyor. Trojanlar’daki Turci ve Teucri sözcüklerinden hareketle onlardan geliyor, diyor. Başka bir görüş Türkleri “Yahudilerin on aşiretine” bağlıyor. İran, Arabistan, Suriye’den geldiler diyenler de var. İskitler de muhtemel kökenler arasında.