BAYKAL, BEKİR SITKI

BAYKAL, BEKİR SITKI; İbretnümâ; Mabeyinci Fahri Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazı Belgeler; Ankara, Türk Tarih Kurumu yayınları, 1989 (ilk baskı 1968).

Hatıraları yazan Fahri Bey, Mithat Paşa ile birlikte Taif’e sürülen ve 1908’de Hürriyetin İlanı ile oradan sağ dönen üç kişiden biridir. Fahri Bey’in ailesi tarafından Kuruma sunulan dosya.