Mc NEİLL, WİLLİAM H.

ANASAYFA

Mc NEİLL, WİLLİAM H.; Steppe Frontier 1500-1800; Şikago-Londra, 1964.

Serflik Eflak’da 1595’te, Buğdan’da da 1621’de kanunla empoze edildi. (s. 103) Tarımın feodalleşmesine ve ticarileşmesine yol açtı. Bu ticarette Rum ve Yahudiler büyük rol oynadılar. (s. 104)

Rumen eyaletlerinde 1740-1800 arası Fenerli Rum ve Osmanlı tutuculuğu “mütevazi” bir zafer kazandı. Fakat kültürel olarak olumlu gelişmeler oldu. Fenerli Rumlar önce Bizans, sonra da Fransız kültürü yaydılar. (s. 207)

“Sabetay Zevi hareketi, muhtemelen, Türklerin gayrımüslimlerle ilişkilerinde güvenilir aracılar olarak Rumların hakkıyla Yahudilerin yerini geniş ölçüde aldıkları zamanla örtüştü… 1669’da Panagioti Nikosios’un Venedikliler tarafından Girit’in teslimi müzakerelerini başarılı bir biçimde müzakere edişinden ve Babıali’nin yeni kurulan baş tercümanlık göreviyle ödüllendirilişinden itibaren bu görevler tamamen Rumlara tahsis edildi.” (s. 152) “Cyril Loukaris’in reformcu düşüncelerinin dışlanmasından (1637) sonra Rum Ortodoksluğu zihnini isteyerek ve bilinçli bir biçimde dini yeniliğe karşı kapadı.” (s. 153)