FREEMAN, Edward A.

ANASAYFA

FREEMAN, Edward A.; The Ottoman Power in Europe, Londra, 1877.

Yazar (1823-1892) Oxford’da profesör ve etkili bir isim. Cambridge’den de onursal derece almış. Rusya yanlısı. St. Petersburg  Emperyal Bilim Akademisi’nin muhabir üyesi. İngiliz tarihiyle ilgili eserleri var. (Norman istilası hakkında vb.)  Gladstone’cu. 1868 seçimlerine Gladstone listesinden girmiş ve kazanamamış. Dinci bir yönü var. Yunanlılardan ve Sırplardan dini nişanlar almış. Din dersleri de vermiş. Hersek ayaklanması sırasında kendisi de seferber olmuş. İngiliz ulusal biyografik sözlüğünde kendisine dört sayfa ayrılmış. “Duyguları cömert idiyse de sözleri, özellikle konuşmalarında ölçüsüzdü” deniyor. Dil ifratı kendi partisinde de durumunu zayıflatmış..

Son derece Anti-Türk bir eser. Bu yönüyle de yankılar uyandırmış. Yeni dönemde İngiltere’ye yeni bir yön gösteriyor. (Gladstone’u çağrıştıran düşünceler)

Yazara göre Bulgarlar ve Macarlar da Turan asıllı; fakat onlar Avrupalılaştılar; Türkler bunu başaramadı. (s. 48)  Türkler aryan değil; fakat Bulgar ve Macarlar da değil. Onlar Avrupalı oldular; Türkler olamadı. Türkler Batı’nın diline, dinine, kanına  ve uygarlığına yabancı. (s. 84) Slavlar ikili (Türk ve Yunan) boyunduruk altında. Fakat bu sadece İstanbullu Yunanlılar için geçerli. Başka bölgelerdeki Yunanlıların diğer reayadan bir farkları bulunmuyor. (s. 119)

Türklerden  reformlar beklemek “delice bir inanç” (“a foolish belief”) (s. 189)

Mithat Paşa’nın Anayasası, “tam Konferans sırasında Avrupa’nın gözünü boyama amacını taşıyor.” (s. 225)

Kitap, “Sultanın atının çiğnediği topraklarda bir daha ot bitmez!” diye bitiyor. (s.312)

Çok seviyesiz bir kitap.