REDHOUSE, JAMES WİLLİAM

ANASAYFA

REDHOUSE, JAMES WİLLİAM;

Yazar (1811-1892) Türkçe sözlüğüyle tanınıyor. Babası,  beş yaşındayken ölünce Christ’s Hospital’e girdi. Matematik okudu. Esas olarak kendini yetiştirdi. 1826’da İstanbul’da teknik ressamlık yapıyordu. 1828’de Osmanlı “Naval Academy”de (Mühendishaneyi Berri Hümayun’da) öğretmen oldu. A. Slade’e göre Müslüman oldu; fakat bunu iddia eden başka biri çıkmadı. 1853’e kadar Osmanlı hizmetinde kaldı. Üst düzeydeki Osmanlıların dikkatini nasıl çektiğini açıklamadı. 1830’da Güney Rusya’ya “karanlıkta kalmış nedenlerle” bir seyahat yaptı; 1833’te döndü. 1834-38 arası Londra’da kaldı; Osmanlı elçilerine yardım etti ve Osmanlı askeri elçilerine (supervise) nezaret etti. 1838’de İstanbul’a döndü; Tercüme Bürosu’nda çalıştı. 1840-41 krizi sırasında Osmanlı ve Avrupa deniz kuvvetleri arasında araclılık etti. 1846’da Osmanlı grameri yazdı. 1850’de Encümeni Daniş üyesi oldu. Kırım Savaşı sırasında sağlık nedenleri Londra’ya döndü.

Önemli eseri Lexicon of Turkish and English (1861).  1884’te Cambridge’den onursal doktora payesi aldı.