ABOU’L HASAN ALİ BEN MOHAMMED ET TAMGROUTİ

ABOU’L HASAN ALİ BEN MOHAMMED ET TAMGROUTİ; En Nafhat el Miskiya Fi’s Sifarat et Tourkiya (Relation d’une Ambassade Marocaine en Turquie 1589-1591); Paris, 1921.

Önsözde Osmanlıların Fas’taki iktidar kavgalarına karışıp sultanları düşürdükleri; bunu önlemek için de Fas’ın hep İstanbul’a elçi ve hediyeler gönerdiği belirtiliyor. Bu yazarın da misyonu hediyeler götürmek imiş.

İstanbul mal ve insan bolluğu içinde. Günde 15 000 koyun kesiliyormuş. (s.55)

Yazar 1588 yılındaki yangını da anlatıyor.

Osmanlı siyasal sistemi hakkında şu gözlem yapılıyor: “Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün iç ve dış işleri, Türkler tarafından, kodifiye edilmiş yazılı kanunlara ve anayasalara dayanılarak hallediliyor. Sadrazam onlara harfi harfine uymak ve asla onlardan uzaklaşmamak zorundadır.” (s.63)