BEAUMONT-VASSY, VİCOMTE DE

BEAUMONT-VASSY, VİCOMTE DE; Les Salons de Paris et la Société Parisienne sous Napoléon III, Paris, 1868.

1867 sergisi dolayısıyla “Uzaktan uzağa Türk elçilikleri, maalesef zarfla mazrufun hiç de orantılı olmadığı muazzam balolar vermeye başladılar.” (s. 329)

III. Napolyon Kırım Savaşı sırasında Sivastopol’a gitme kararı aldı. Hatta gün bile tayin edildi: 26 Şubat 1855. Fakat o arada Çar Nikola öldü. Bunun üzerine çeşitli rivayetler çıktı. Paris salonlarında en yaygın dedikoduya göre Çar, ordularının başarısızlığına üzülmüş, zehirle intihar etmişti. Bunlar asılsızdı. Fakat Napolyon seyahatten vaz geçti. (s.250-255)

“Bir kez Rus İmparatoru ile barış anlaşması imzalandıktan sonra, Rusya ile, Şark Meselesi’nin çok ani bir şekilde kestiği ilişkileri fazla soğuk bir şekilde yürütmek Fransa politikasına uygun değildi. II.Aleksandr’ın taç giyme merasimi, durumu düzeltmek için en doğal fırsatı oluşturdu.” (s. 303)