LEİBNİTZ, G. W.

ANASAYFA

LEİBNİTZ, G. W.; Mémoire de Leibniz á Louis XIV sur la Conquête de L’Egypte; Paris, 1840.

XVII. yüzyılın, hatta felsefe tarihinin en büyük filozoflarından birinin nasıl Saray’a uşaklık yaptığını gösteren bir belge. (Gönderilme tarihi: 1672)

Filozof “Yeniçeriler silahlardan çok ticaretle meşguller… Mısır’ın fethi ile İmparatorluğun sonu gelir” diyor. İstanbul’un Mısır’ın imdadına koşamayacağı kanısında. (s.5) Leibniz’e göre, Türklere karşı savaş, Holanda’ya karşı savaşın aksine Fransa’ya çok müttefik sağlar. Papa, İtalya prensleri, İspanya vb. (s.8)

Belgeyi sunan De Hoffmanns, Leibniz’in asıl amacının Louis XIV’nun Holanda’ya karşı hazırladığı savaşı Türklere karşı yöneltmek olduğu konusunda söylentilerin yaygın olduğunu belirtiyor. Kendisi bunlara katılmıyor. Leibniz bu tasarısını dört yılda hazırlamış. (s. VI)