POSTEL, GUİLLAUME

ANASAYFA

POSTEL, GUİLLAUME; De la République des Turcs; Poitiers, 1560.

Postel (1510-1581) bir Fransız hümanisti. 1539-1543 arası Sarayda, Kraliyet Koleji’nde Arapça ve İbranice dersleri vermiş. Çok sayıda Latince eser de kalame almış.

Eserde Türklere hayli olumlu bir bakış açısı var. Avrupa’da binlece kişi acından ölürken Osmanlı Devleti’nde fakirlere çok yardım yapıldığını, dilenci bulunmadığını not ediyor. Vakıfları da övüyor. (s.60)

Genç prenslerin eğitiminden takdirle söz ediyor. Bunlara önce “Kanun” öğretiliyor. Tarih ve retorike pek önem verilmiyor. Sünnet yaşına (Kanun emrine göre 14 yaşından önce, 24 yaşından da geç yapılmıyor?) kadar edebiyat öğreniyor; sonra, annesiyle birlikte başka bir saraya kapatılıyor. Orada silah kullanmasını, ok atmasını vb. öğreniyor.. Evlenene kadar yanına kimse yaklaştırılmıyor. (s.36-37)

Vakıf medreselerde gramer, mantık, astronomi, tıp vb. öğretiliyor. Ustalar arasında Aristo, Galien, Hipokrat, İbn Sina, Ben Reis, Ben Bitar, Sipha (?) adları geçiyor. (s. 38)