JOMİNİ, ALEXANDRE de

ANASAYFA

JOMİNİ, ALEXANDRE de; Etude Diplomatique sur la Guerre de Crimée, 1852-1856; Paris, 1874. 2 Cilt.

Eser “bir eski diplomat” diye imzalanmış. Tamamen Rusya yanlısı bir eser. 1863’te yazılmış. Önsözde Rusya’ya büyük devletler tarafından yapılan “bu kadar isyan ettirici haksızlık” anlatılıyor.  Rusya’ya zarar veren devletler kendilerine de zarar verdiler. Bunlar artık Mea Culpa’larını yapmalı. (s. VII)

Eser: 1789 fikirleri Kutsal İttifak’ı yarattı. Bunun bayraktarı Çar I. Alexandre oldu. (s. 2) “İmparator Nicolas o zamanlar devrim denilen şeyi Rusya’yı tehdit eden en büyük tehlike olarak gördü ve bu inançla çok acil olmayan bütün çıkarları bu büyük çıkara tabi kıldı.” (s. 2)

1830 ihtilali Avrupa’da durumu değiştirdi. Anayasacı liberalizm ön plana çıktı. Komşu devletler sempati gösterdiler. İngiltere alkışladı. İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz liberal-anayasacı anlaşmayı imzaladılar. Karşı taraf da (Rusya-Avusturya-Prusya) mutlakiyetçi. (s. 6) Sonra Belçika devrimi,Polonya ayaklanması, İtalya’daki kaynama vb.. Almanya da etki altına giriyor. Rus Çarı için “Devrimle hukuk arasında bir nokta yok; birini terk etmek öbürünü seçmek anlamına geliyor” (s. 7)

Rusya diploımasisini devrim tehlikesi belirliyor; Guizot zamanında bu tehlike Londra’dan geliyordu. Rusya biraz Fransa’ya yaklaşıyor. (s. 17) 1848’de 1815 sistemi çöktü.

Çar Nikola savaş istemiyordu. Savaş Avrupa’yı Rusya’ya karşı birleştirebilirdi. 1848’de Avrupa Türkiyesi Hıristiyanları bizim sempatik desteğimiz sayesinde ayaklanmadılar, deniyor. (I, 197) Çar 35 000 kişilik bir orduyla Tuna eyaletlerini geçici olarak işgal etti. (s. 200)