LEVY, SAM

ANASAYFA

LEVY, SAM; Le Déclin du Croissant; Paris, 1913.

Kitap eski Stokholm büyükelçisi, Meşrutiyet gazetesi yazarı Şerif Paşa’nın sunuş yazısını içeriyor. Sam Lévy yıllarca Journal de Salonique’i çıkardıktan sonra Lausanne’a yerleşmiş. Meşrutiyet dergisinde de yazılar yazmış.

Enver Bey 10 Temmuz devriminden sonra Selanik’te, Hürriyet Meydanında “Bugün keyfi idare yıkıldı. Kötü hükümet artık mevcut değil. Hepimiz kardeşiz. Artık Türkiye’de Bulgarlar, Rumlar, Sırplar, Romanyalılar, Müslümanlar, Yahudiler yok. Aynı mavi gök altında hepimiz Osmanlı olmakla şeref duyuyoruz” demiş. (s. 15)

Yazara göre, 1906’da La Haye’de Roosevelt’in girişimi ile bir barış konferansı toplandı. Burada Makedonya’ya Yahudi iskânı düşünüldü. Türkiye reddetti. Yazar öneriden sempatiyle söz ediyor. 1908’den sonra aynı iskânı, Dr. Nazım Türkler için düşündü. (s. 43-46)

İttihatçıların şovenliği anlatılıyor.

Komite’nin sekreterleri “paha biçilmez hazineler ihtiva eden” Yıldız Sarayı’nı yağma ettiler; sonra da “kaybolan kıymetli objeler, aşağılık  yağmacılar tarafından hiç mesabesine satıldılar.” (s. 104)