BEYDİLLİ, KEMAL

BEYDİLLİ, KEMAL; Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane matbaası ve Kütüphanesi 1776-1826. İstanbul, Eren, 1995. (552 s.)

İki İbrahim: Müteferrika ve Halefi; İstanbul, Kronik Yayınları, 2019.

Eserin en “özgün” tarafı, Avusturya elçisi Penkler’in raporlarına dayanarak, İbrahim Müteferrika ve halefinin  Fransızlara bilgi aktaran “casus” olduklarını kanıtlaması! (s. 24). Comte de Bonneval’in de (Humbaracı Ahmet Paşa) dahil olduğu bir “klik”..

Zamanın devlet anlayışını ve diplomatik ilişkilerini hiç hesaba katmayan bir araştırma..